Erasmus+ Eğitim Kursu “Lets raise the bar”

Erasmus+ Eğitim Kursu “Lets raise the bar”

2014-2020 dönemi Erasmus+ projeleri kapsamında Gençlik Değişimi ve Eğitim Kursu odaklı proje döngüsü yönetimi, proje yazma ve ortaklık kurma faaliyeti Almanya’nın Bad Sachsa kasabasında gerçekleştrildi.

İlgili etkinliğe Almanya, Azerbaycan, İtalya, Ürdün, İsrail, Filistin, Kıbrıs, Yunanistan, Norveç, İspanya, Türkiye, Tunus, Ermenistan, Beyaz Rusya, Ukrayna, Makedonya, Fas, Romanya ve Hırvatistan’dan kar amacı gütmeyen kuruluşların temsilci ve liderleri katıldı. Birçok dernek, vakıf, üniversite ve kalkınma ajansı temsilcisinin yer aldığı projede şu konular işlendi;

 • Tanışma, Kaynaşma, Grup Çalışması
 • Kurallar ve Güvenlik
 • Beklentiler ve korkular, çevre
 • Diğer ülkelere karşı olan önyargılar ve çözüm önerileri
 • Katılımcı kuruluş sunumları ve etkinlik açıklamaları
 • Kuzey Afrika ve Orta Doğunun güncel sorunları
 • Kuzey Afrika ve Orta Doğunun güncel sorunları çözüm önerileri ve uygulanabilir projeler
 • Batı Avrupa’nın güncel sorunları
 • Batı Avrupa’nın güncel sorunları çözüm önerileri ve uygulanabilir projeler
 • Değerlendirme ve geri bildirimler
 • Doğu Avrupa’nın güncel sorunları
 • Doğu Avrupa’nın güncel sorunları çözüm önerileri ve uygulanabilir projeler
 • Kafkaslar güncel sorunları
 • Kafkaslar güncel sorunları çözüm önerileri ve uygulanabilir projeler
 • Değerlendirme ve geri bildirimler
 • Proje Fikri Oluşturma;
  • Fikir/sorun,
  • Analiz,
  • Planlama,
  • Ön değerlendirme,
  • Finansman,
  • Uygulama
  • Değerlendirme
 • Amaç ve hedeflerin oluşturulması
 • Program oluşturulması ve planlama
 • Araçlar ve kullanılacak metodların oluşturulması
 • Uluslararası boyut ve yerele etki
 • Değerlendirme ve geri bildirimler
 • Erasmus+ ve Gençlik Programları kıyaslaması ve değişen kuralların tartışılması
 • İyi örneklerin paylaşımı
 • Kötü deneyimler ve önlemler
 • Daha kaliteli proje yapmak için bilinmesi gereken püs noktalar;
 • Bilgilendirme, hazırlık, organizasyon şeması, metodlar, katılımcı seçiminde dikkat edilmesi gerekenler
 • Değerlendirme ve geri bildirimler
 • Projelerin son düzenlemelerinin yapılması
 • Anlaşmaların yapılması
 • Proje başvurusu üstlenme ve ortaklık faaliyetlerinin planlanması
 • Değerlendirme ve soru cevap
 • Son başvuru tarihleri, kim, nereye ne zaman başvuru yapacak?
 • Değerlendirme
 • Kapanış

 

İlgili eğitim boyunca tartışılan tüm bu konular sayesinde 12 proje üretildi. Bu proje konuları şu şekildedir;

 1. Avrupa’da genç işsizliği
 2. İstihdam edilebilirliğin artırılması
 3. Sosyal Medya Kullanımı
 4. Sosyal medyada nefret söylemi
 5. Ayrımcılık ve sosyal adalet
 6. İç çatışma ve çatışmayı önleme eğitim kursu
 7. Kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddet
 8. Yenilenebilir enerji kaynakları ve günlük yaşantımızdaki değişimleri özendirme
 9. Gençlerin siyasi kutuplaşması ve ırkçılık
 10. Siyasete olan güvensizlik ve gençlerin siyasete katılımı
 11. Kültürel projeler ve boş zaman aktiviteleri eksikliği
 12. Madde bağımlılığı ve korunma yolları

 

Planlanan bu projeler katılımcı kuruluşlar tarafından bölüşüldü ve Şubat 2015 tarihine kadar üstlenen üstelenen kuruluş temsilcileri projeleri tamamlayıp kendi ülkesinde bulunan Ulusal Ajanslara başvuru yapacaktır.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.