Hakkımızda

GENÇ AREL

Gençlik Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (Arel Gençlik) 03.03.2016 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş ve 2547 Sayılı Kanun’un 2880 Sayılı Kanun’la değişiklik 7/d maddesi uyarınca İstanbul Arel Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde kurulması uygun görülmüştür.

Amaçlarımız

 

 1. Gençlerin okul dışı zamanlarını sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle değerlendirmek.
 2. Bilgi ve beceri sahibi olmalarına yardımcı olmak, gençlik ekseninde kurulan merkezin sosyoloji, psikoloji, psikiyatri, eğitim ve sosyal hizmet gibi değişik alanlardaki araştırmacılar tarafından ortaklaşa ele alınmasını sağlayacak bir ortamın oluşturulması ile bilgi alışverişinin sağlanması adına gerektiğinde Üniversite’nin Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı, Kariyer Planlama, Uygulama ve Araştırma Merkezi, Sürekli Eğitim Merkezi ve Psikolojik Danışma, Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi ile işbirliği de yaparak bu yöndeki çalışmalara katkıda bulunmak ve desteklemek.
 3. Gençlik faaliyetlerini planlamak.
 4. Gençlere yönelik düzenlenen eğitim kurslarına ev sahipliği yapmak.
 5. Ulusal ve uluslararası platformlarda katılımcı ve bilgiye dayalı gençlik politikalarının gençlik alanındaki paydaşlarla beraber geliştirilmesi için çeşitli faaliyetleri destekleyerek gençlik politikalarının oluşturulma sürecine katkıda bulunmak.
 6. Gençlerin istihdam edilebilirliklerine katkı sağlayıcı etkinliklerde bulunmak.
 7. Avrupa Konseyi, Avrupa Komisyonu, Gençlik Spor Bakanlığı, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı ve YÖK olmak üzere gençlik alanında gerçekleştirilen aktivitelere destek vermek.
 8. İlgili süreci programlamak, yönetmek, denetlemek, değerlendirmek ve geliştirmek.
 9. Merkezin iş ve işleyişiyle ilgili usul ve esasları düzenlemek.

 

Faaliyet Alanlarımız

 

 1. Gençlerin insanlığa yararlı, araştırıcı, yaratıcı ve birleştirici yeteneklerini geliştirmek ve toplumsal yaşama gönüllü olarak katılmalarını sağlamak.
 2. Gençlerin serbest zamanlarını ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda değerlendirmelerini sağlamak, onları sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere yönlendirmek.
 3. Gençlerin sosyal kişiliklerinin gelişmesine katkıda bulunmak.
 4. Gençlerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilgi ve becerilerini artırmak.
 5. Gençlerin sorunlarına yardımcı olmak, rehberlik ve danışmanlık yapmak.
 6. Gençlik politikalarının gelişimi ve sosyal, ekonomik, hukuksal ve kültürel boyutları ile ilgili konularda araştırma yapmak ve bunları yayımlamak.
 7. Gençlik politikalarının gelişimi ve sosyal, ekonomik, hukuksal ve kültürel boyutları ile ilgili konularda ulusal ve uluslararası nitelikte konferans, sempozyum, kolokyum, seminer, çalıştay, sergi ve benzeri çalışma ve etkinliklerde bulunmak.
 8. Merkezin amacının gerçekleşmesine hizmet edecek konularda yayınlar yapmak.
 9. Merkezin çalışma alanıyla ilgili konularda faaliyette bulunan ulusal ve uluslararası, resmi, sivil veya özel kurum ve örgütlerle Merkezin amacı doğrultusunda ilişki kurmak, işbirliğinde bulunmak, ortak çalışmalar yapmak.
 10. Gençlerin kapasitelerinin gelişebilmesi için her türlü eğitim programları düzenlemek.
 11. Gençlik çalışmaları ile ilgili konularda ulusal ve uluslararası araştırma ve diğer projelerin gerçekleşebilmesi için gerekli koordinasyonu yürütmek, bu projeler için destek sağlamak.
 12. Gençlik çalışmaları ile ilgili belge ve bilgileri içeren bir dokümantasyon merkezi ve arşiv oluşturmak.
 13. Gençlik kuruluşlarıyla ve gençlik alanında çalışan akademik birimlerle ulusal ve uluslararası bir elektronik iletişim ağı kurmak.
 14. İlgili mevzuat çerçevesinde danışmanlık, bilirkişilik ve benzeri faaliyetlerde bulunmak.
 15. Merkezin amacıyla ilgili konularda yapılacak araştırma, inceleme ve eğitim çalışmalarının gerçekleştirilmesinde yerli ve yabancı uzmanlardan yararlanmak.
 16. Merkezin amacı ile ilgili her türlü faaliyette bulunmak.