"Flying NGO" Erasmus+ Eğitim Kursu Gerçekleştirildi!İstanbul Arel Üniversitesi Gençlik Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde Erasmus+ Gençlik Programları kapsamında 30 katılımcının bir araya getirildiği ‘’Flying NGO’’ Uluslararası Erasmus+ Eğitim Kursu projesi geçtiğimiz 05-12 Ağustos 2016 tarihlerinde başarıyla gerçekleştirildi. Proje, Avrupa Birliği Bakanlığı AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) tarafından fonlanmış olup İstanbul’da uluslararası kültürel mozaiğe ev sahipliği yaptı.

İstanbul Arel Üniversitesi Gençlik Çalışmaları Merkezi ev sahipliğinde gerçekleştirilen proje kapsamında katılımcılar kar amacı gütmeyen kuruluşların yönetimi başlığını yaygın eğitim teknikleriyle derinlemesine işlediler. Projenin temel amaçları arasında, kar amacı gütmeyen kuruluşlar için hedef belirlemek ve kişisel motivasyonu sağlamak, insan kaynakları yönetiminin oluşturulmasını sağlamak, ortaklık kurma becelerini geliştimek, kar amacı gütmeyen kuruluşlara uygun Erasmus+ fonlarının tespit ederek kaynak oluşturmak, proje yazma tekniklerinin oluşturulması ve geliştirilmesi gibi konular yer aldı.

İstanbul Arel Üniversitesi Gençlik Çalışmaları Merkezi Müdürü Mehmet ÇETİNKAYA’nın, Gençlik Çalışanı Ümüt AÇAR’ın, ArelKam uzmanı Şansel ÇABUK’un ve Uzman eğitmen Özgür Nuri DEMIR’in  yaygın eğitim metotları ile gerçekleştirdiği oturumların yanı sıra; Garanti Koza Sosyal Medya Sorumlusu Mustafa YILMAZCAN’ın ‘’Sosyal Medya Araçlarını Etkin Kullanma’’ oturumu, İstanbul Arel Üniversitesi öğretim görevlilerinden Yard. Doç. Çağdaş DEDEOĞLU’nun ‘’Gönüllülük ve 3. Sektörde Yönetim’’ oturumları eğitimin çeşitliliğini arttıran ögeleri bir araya getirmiştir.

Eğitim dışında kalan zamanda Türkiye’den ve yurt dışından bir araya gelen katılımcılar kültürel faaliyetler düzenleyerek kendi kültürlerini diğer ülke katılımcıları ile paylaştı. Fying NGO eğitim kursu, İstanbul Arel Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. D. Serkan C. TAPKIN’ın daveti ile oluşturduğu kültürlerarası akşam yemeği ve ardından veda gecesi ile sonlandı.