Erasmus+ Yükseköğretim Ofisleri Toplantısı - VanVan Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde 21-22.05.2015 tarihinde Türkiye Ulusal Ajansı Erasmus uzmanları, Türkiye üniversitelerinde görevli Erasmus Ofisi çalışanlarına Erasmus+ 2015-2016 dönemine dair sunumlar gerçekleştirmiştir. 2014 itibariyle değişen program çerçevesi ve kurallar uyarınca düzenlenecek yeni belgeler, Erasmus öğrenim ve staj hareketliliği kapsamında gönderilecek öğrencilerle ilgili yeni süreçler ve uluslararasılaşma özelinde Erasmus hareketliliğinin önemine dair gerçekleştirilen bu eğitimlerin içeriği aşağıda belirtildiği biçimde şekillenmiştir;

Erasmus+ 2015-2016 Akademik Yılı Yeni Belge Ve Düzenlemelerine Dair Genel Çerçeve

Öğrenim ve Staj Hareketliliği Zorunlu Sigortaları (Sağlık, Kaza Mesuliyet) ve Yaşanan Problemlere Dönük Çözüm Önerileri

OLS (Online Linguistic Support)  Sistemi

Mobility Tool Kullanımı

Uluslararasılaşma Ekseninde Erasmus Programının Etkisi

Deneyim Aktarımı

Değerlendirme

Bu genel çerçevede şekillenen iki günlük eğitim ile Erasmus Hareketliliğinin 2015-2016 akademik yılı içerisinde sıkıntısız işlemesine dönük ortak akıl oluşturulmuş, uygulamada karşılaşılan zorlukları aşabilmek adına farklı üniversitelerin Erasmus ofislerinin deneyim aktarımı ile ortak çözüm yolları aranmış ve 2014 itibariyle değişen Erasmus+ çerçevesine dair muğlak noktalar netleştirilmiştir.