Erasmus+ Eğitim Kursu - “Be part of the solution"1-7 Aralık 2015 tarihleri arasında Almanya’nın Braunlage şehrinde gerçekleşen  ‘Çatışma Çözümü’ konulu projede, ülkeleri arasında büyük çatışma sorunları olan 12 ayrı ülkeden temsilciler yer almıştır. Proje içerik olarak 5 ana bölümden oluşmuştur.

  • Birbirini tanıma ve aynı proje beklentilerini oluşturarak doğru atmosferi sağlama aktiviteleri
  • Kendi içsel çatışmaları ve duyguları keşfetme ve yönetme aktiviteleri
  • Simülasyon oyunu ile kurgu bir çatışmanın çözüm parçası olma aktivitesi
  • Birbiri arasında büyük çatışmaları olan ülke temsilcilerini bir araya getiren, durum analizi ve çözümleri içeren aktiviteler
  • Beceri geliştirici aktiviteler

Projede, içerik doğrultusunda oldukça faydalı faaliyetler gerçekleştirilmiştir. Öncelikli olarak projenin başında, katılımcıların birbirlerini tanımalarına ve birbirleriyle keyifli zaman geçirmeye fırsat veren aktiviteler, gerekli olan olumlu havayı yaratmıştır. Birbiriyle çatışma sorunu olan ülke temsilcilerinin beraber yemek hazırlaması, onların kendi ortak kültürlerini yakından tanımaları bu anlamda çok olumlu olmuştur. Kendi içsel duygularımızın ve çatışmalarımızın farkına vardıracak bu konudaki eğitici aktiviteler, duygudaşlık yapmamız gerekliliğini ön plana çıkarmıştır. Simülasyon oyununda, kurgu bir çatışmanın çözümü oluşturulmaya çalışılmış, hem duygusal hem de empati anlamında önemli bir deneyim paylaşılmıştır. Tüm bu aktivitelerin sonucu olarak, asıl önemli amaç olan karşılıklı çatışmaların konuşulması, tartışılması ve çözümlerin masaya yatırılması için aktiviteler yapılmıştır. Bu olumlu hava ve empati duygularını ön plana çıkartan aktiviteler sayesinde tüm ülke temsilcileri arasındaki çatışma çözümüne yönelik tartışmalarda, olumlu sonuçlar alınmıştır. Bu tartışmaların sonucunda tüm çatışma tarafları ortak bir deklarasyona imza atarak, bundan sonra neler yapabileceklerine dair söz vermişlerdir.

Bu proje, hem öğretici hem de duygusal tarafıyla kişisel anlamda bana önemli şeyler katmıştır. Diğer ülkelerin birbirleriyle yaşadığı sorunları daha yakından öğrenmemi, çatışma çözümünde nasıl bir yol izlenmesi gerektiğini yaşayarak tecrübe etmemi, daha fazla empati yapmam gerektiğini düşünmemi, küçük bir grupla aslında çok şeyler yapılabileceğini görebilmemi, çatışmayı sevgiye dönüştürebilmenin aslında hiç de zor olmadığını görmemi sağlamıştır.

Üniversitemizi temsilen Ümüt AÇAR, H. Şansel ÇABUK ve Öğr. Gör. Hamdi TEKİN etkinliğe katılmıştır.