Bireysel Bütçe ve Finansal Bilinç EğitimiErasmus+ Ofisi ile Öğrenci Kulüpleri ve Liderlik Ofisi ortaklığında düzenlenen Paramı Yönetebiliyorum Eğitimi 25 Aralık 2014’te Tepekent Kampüsü Konferans Salonunda 121 kişinin katılımı ile gerçekleştirildi.

İsim listeleri alındı, eğitim modelinin sahibi Habitat’tan eğitime katılan herkese katılım belgesi verilecek.

Gençlerin, sağlıklı bir finansal gelecek oluşturabilmeleri konusunda bilinçlendirilerek, sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmalarını hedefleyen "Paramı Yönetebiliyorum" projesi, Türkiye'de ilk kez finansal bilinç alanında kamu, özel sektör ve sivil toplumu bir araya getirdi. Proje T.C. Kalkınma Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Habitat Kalkınma ve Yönetişim Derneği, Visa Europe Türkiye ve üye bankalarının katılımıyla geliştirilerek, 2009 yılının Aralık ayında hayata geçirildi.

Türkiye'de ilk kez finansal okuryazarlık konusunda kamu, sivil toplum ve özel sektörün bir araya geldiği "Paramı Yönetebiliyorum" projesi, Türkiye'de 15-30 yaş arası gençler için, kişisel mali kaynaklarını bütçelemelerine ve finans hizmetlerini doğru kullanmalarına destek olacak bir eğitim olanağı sunmayı amaçlamaktadır.

Bütçeleme ve finansal yönetim üzerine geliştirilen eğitim müfredatı, genç eğitmenler tarafından toplam 61 ilde, akran eğitimi modeli ile verilen eğitimlerle yaygınlaştırılmaktadır.

Nüfusunun yarısı gençlerden oluşan ülkemizde gelir ve istihdam rakamlarına bakıldığında, gençler arasında, özellikle de daha az gelişmiş bölgelerdefinansal fırsatlar ve bilgi kaynaklarından faydalanma konusunda sıkıntı yaşandığı görülmektedir.

Gençler nadiren finansal planlama yapmakta ve finansal geleceklerini garanti altına alabilmektedir. Türkiye'de başarılı yatırım yapma, kısa ve uzun vadeli finansal bütçe hazırlama, hatta temel ekonomik ve finansal terminolojiye hakim olma konusunda sıkıntılar yaşanmaktadır.

Bu sıkıntılar sonucunda ülkemizde uzun soluklu kalkınma sorunları yaşanabilir. Paramı Yönetebiliyorum projesi ile sürdürülebilir kalkınma sürecinekatkıda bulunulmaktadır.

"Paramı Yönetebiliyorum" projesi ile gençlere paralarını yönetmeyi öğreterek; sağlıklı bir finansal gelecek oluşturmaları ve böylece sürdürülebilir kalkınma sürecine katkıda bulunmak hedeflenmektedir.

Eğitim hedefleri;

Bütçe yapmanın yararlarını, kişisel bütçe / aile bütçesi temel kavramlarını tanıtmak,

Tüketim, gelir, tasarruf, birikim, borç gibi temel kavramları tanımlamak,

Bankacılık ürünlerini tanıtmak,

Gelirleri de dikkate alarak bir ödeme planının nasıl yapılabileceğini anlatmak,

Tasarruf ve para biriktirmenin yararları ve birikim planlaması kavramlarını geliştirmek,

Borç ödeme planı yapma zorunluluğunu ve nasıl yapılabileceğini anlatmak,

Ekonomide tasarrufların işlevini ve finans sektörünün işleyişini tanıtmak,

Finans sistemini ve kişilerin hak ve yükümlülüklerini düzenleyen yasal düzenlemelere giriş,

Kişisel finansal davranışta ilkelerin tartışılması: akılcılık, dürüstlük, saydamlık.